Reference

Vybrané reference:

IDEAL AUTOMOTIVE s.r.o. Ostrov u Stříbra

STÖLZLE UNION s.r.o. Heřmanova Huť

ZEVYP , spol. s.r.o. Kladruby

LEONI s.r.o. Ostrov u Stříbra

FEIT s.r.o. Stříbro

KION Stříbro - závod Ostrov u Stříbra

Kompletní el. instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu:

Čerpací stanice EKO

Čerpací stanice MICHAL'S TANK Křimice

PRIMAGRA a.s. středisko Bor obilní sila