ÚVOD

 MIROSLAV MAŠÁT - ELEKTROMONTÁŽE - ELEKTROINSTALACE - REVIZE - SERVIS - ÚDRŽBA

Naše firma vznikla v roce 1992 a sídlíme v Kladrubech u dálnice D5 Plzeň-Rozvadov.

Nabízíme flexibilní přístup a především dlouholeté zkušenosti

Činnost firmy je zaměřena na:

Provádění kompletních elektrikářských služeb, elektromontáží a elektroinstalací od projektu, dodávku, revizí el zařízení a hromosvodů, bytových a domovních el. instalací, rekonstrukcí, technologických rozvodů, oprav, údržby a servisu elektrických zařízení na fotovoltaických elektrárnách, pro průmyslovou a bytovou výstavbu, čerpací stanice, firmy, městské a obecní úřady, školy, zemědělce, rodinné domy, byty a chaty.

Výrobu domovních a průmyslových rozváděčů dle platné legislativy.

Revize dle NV 190/2022 Sb.:

El. instalací a el. zařízení do 1000V AC a 1500V  DC, hromosvodů, ve výrobních firmách, RD, bytech, chatách, revize elektrospotřebičů, kancelářské a výpočetní techniky, elektrického ručního nářadí, úpravy, revize a změny elektroměrových rozvaděčů (odběrných míst), pravidelné revize fotovoltaických elektráren, odstraňování závad zjištěných při revizi. Revize provádíme i v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů, např. čerpací stanice, LPG stanice, plynové stanice, obilní sila apod..

 Proč provádět revize:

 • zvýšení bezpečnosti osob a majetku (předcházení úrazům elektrickým proudem, snížení rizika požáru)
 • zákonných předpisů ze strany provozovatele elektrických zařízení
 • při úrazu elektrickým proudem je doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, prokazujícím míru zavinění provozovatele
 • při neexistenci platného dokumentu o provedení revize elektro zařízení obvykle pojištění pozbývají účinnosti

Důležitý je pro nás především zákazník:

 • zaručujeme kvalitní, rychle odvedenou práci a dodržení smluvních termínů
 • ceny máme pro každou zakázku individuální podle místních podmínek, vzdálenosti apod., buď úkolově formou cenové nabídky předem, nebo hodinově, záleží na dohodě 
 • máme dlouholeté zkušenosti a kvalitní reference
 • poskytujeme komplexní služby a dodávky
 • přicházíme s individuálním přístupem
 • vlastníme potřebné certifikáty, osvědčení a oprávnění k montážím a revizím na elektrických zařízení
 • vlastníme pojištění odpovědnosti podnikatelů

© 2008 Miroslav Mašát - všechna práva vyhrazena