Oprávnění a osvědčení

 

  • ev. číslo oprávnění TIČR: 15539/5/14/EZ-M,O,R,Z-E1B pro montáže a opravy bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů , včetně hromosvodů.
  • ev. číslo osvědčení TIČR: 1628/24/R-EZ-E2A,E2B pro provádění revizí na elektrických vyhrazených zařízení  do 1 kV střídavého a 1,5 kV stejnosměrného napětíi, včetně prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů a hromosvodů - platné do 26.1.2029

© 2008 Miroslav Mašát - všechna práva vyhrazena