ELEKTROREVIZE

 Nabízíme provedení elektrorevize elektroinstalací a hromosvodů, el. ručního nářadí, elektro spotřebičů, pracovních strojů ve výrobních halách, firmách, rodinných domech, bytech, obchodech, školách, školkách, skladů, úřadů, rozvaděčů, elektroměrových rozvaděčů, nebo třeba jen jedné zásuvky pro připojení plynového kotle.

  • revize el. instalací, el. zařízení a hromosvodů do 1000V AC a 1500V DC dle ČSN 33 1500
  • revize kancelářské a výpočetní techniky
  • revize a kontroly elektrického ručního nářadí dle ČSN 33 1600 ed.2 
  • revize /ověřování/ pracovních strojů dle ČSN EN 60204
  • revize fotovoltaických elektráren
  • kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu dle ČSN EN 60974-4  
  • kontroly a revize nouzového osvětlení dle vyhl. č. 246/2001 Sb. ČSN EN 50 172
  • neautorizované měření intenzity osvětlení 

Kromě zajímavých cen nabízíme hlídání termínů revizí, jejich včasné provedení a odstranění závad z revizí. Drobné závady odstraňujeme bezplatně během revize. Revize provádíme s použitím nejmodernější měřící techniky. Spotřebiče a nářadí, lze na přání zákazníka  evidovat pomocí čárových kodů, což značně urychluje opakované revize a kontroly a tím i nižší cena při opakované revizi.

Používáme moderní a pravidelně kalibrované měřicí přístroje k provádění revizí el. zařízení, hromosvodů, el. ručního nářadí a spotřebičů.

070P1050085P1050089L0lbj9cP1050087Img_20200529_125903_8

   

 

© 2008 Miroslav Mašát - všechna práva vyhrazena